תמונה מתוך המטווחבתחום המועצה קיים מטווח לצורכי אימון והנפקת אישורי אימון לרישוי נשק. המטווח מתקיים במשאבי-שדה ומתופעל על-פי הודעה מראש.

המטווח יפתח בתאום עם יעקב קמחי, קב"ט מוסדות חינוך, בד"כ בשעות הנוחות למתאמנים ובמידה ויהיו לפחות 10 יורים.

 

על כל מתאמן להביא:

  • רשיון משולם ובתוקף !

  • אישור רופא חתום.

  • 50 כדורים.

השימוש במטווח כרוך בתשלום.

 

לפרטים נוספים

יעקב קמחי
קב"ט מוסדות חינוך וסייר ביטחון
08-6564128
050-5384493
08-6564100