מחנה טלי

מחנה טלי הינו יישוב המהווה שיכון משפחות של בסיס חיל האוויר "רמון".

היישוב שוכן ברמת מטרד, רמת סלעי גיר שהינה חלק מרמת עבדת.

היישוב התחיל את פועלו בתחילת שנות השמונים, עם הקמתו של בסיס חייל האוויר "רמון", החלו להתאכלס חלק ממשפחות המשרתים בבסיס בשיכון המשפחות "מחנה טלי".

אנשי היישוב מהווים חלק אינטגראלי מקהילת המתיישבים במועצה האזורית רמת הנגב, הילדים לומדים בבתי הספר של המועצה וקיימת מערכת גנים ומעונות יום המופעלת על ידי המועצה.

היישוב מונה 120 ילדים ו-155 מבוגרים.