טבלת אנשי קשר - מבקר פנים והממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
דוד שטרק מבקר פנים 08-6564126 davidsh@rng.org.il

 

מבקר הפנים, אחראי על בחינת התהליכים וביקורת שנתית בכפוף לראש המועצה ועדת ביקורת של המליאה.
המבקר עוקב אחר ליקויים שנתגלו ופועל מול מנכ"ל המועצה לוודא תיקונם.

כממונה על תלונות הציבור הוא משמש כתובת עבור תושבים אשר מרגישים שלא קיבלו מענה ראוי בפניותיהם למחלקות המועצה. תפקידו הוא לברר את פנייתם מול מחלקות המועצה השונות.

מעבר להגשת טופס מקוון

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

תלונות בכתב יש להעביר אל הממונה על תלונות הציבור הדרכים הבאות:

  1. במכתב: לכתובת – מ.א. רמת הנגב, ד.נ. חלוצה 85545
  2. בפקס: 08-6564100
  3. בדואר אלקטרוני: davidsh@rng.org.il