קידום יזמות או פרויקט ברמת הנגב

 איך מתקדם פרוייקט:

 

שלב א

הגשת נייר רעיוני לחברה הכלכלית – אל עוזי, מנכ"ל החכ"ל  ( מייל: uzi@rng.org.il )
או ליאון דוד, מנהל מרכז היזמות והעסקים  ( מייל:  Lion@rng.org.il )

שלב ב

פגישה עם הגורמים הרלוונטיים במועצה: ראש המועצה/ מנהלי תאגידים/ מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות.

 פתיחת עסק קטן- פנייה לאחד הגורמים הבאים בהתאם לנושא:

  1. תיירות- שחר שילה | טל. 08-8681635
  2. חקלאות- יענקלה מוסקוביץ' | טל. 08-6557919 (שלוחה 0)
  3. אחר- מעוף, סניף דימונה- 076-8844894

פתיחת עסק גדול- פנייה לחברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ

עוזי חבשוש | טל. 08-6564107

שלב ג

קבלת אור ירוק לקידום המיזם בכפוף לבדיקת היתכנות ראשונית/ אישור ראש המועצה/ אישור פורום פיתוח

שלב ד

מינוי יועץ כלכלי במימון חלקי של מעו"ף או מהחממה התיירותית להכנת פרוגראמה ותוכנית כלכלית לפרויקט

שלב ה

אישור התכנית הכלכלית בוועדת השיפוט הרלוונטית (משרד התיירות/ משרד התמ"ת/ החטיבה להתיישבות)

שלב ו

טיפול בסוגית הקצאת קרקע ותכנון מתארי בליווי המועצה לשם קידום המיזם מול וועדות התכנון ומנהל מקרקעי ישראל

שלב ז

הוצאת היתרי בנייה והקמת הפרויקט בליווי המועצה