ועדת חובה המייעצת ומסייעת לראש המועצה לקביעת מדיניות הביטחון ביישובים.

הישיבות מכונסות לפי הצורך, ע"י קב"ט המועצה. ישיבות הועדה אינן פתוחות לציבור.

 

חברי הועדה (רכזי הבטחון בישובים)

 • מוטי זנה – קב"ט.
 • יעקב קמחי- קב"ט מוסדות חינוך (מוס"ח).
 • ארז לב רן
 • יעקב קצב
 • יורם דרור
 • זיו מולכו
 • גולן גלבוע
 • ענן שיאון
 • גל ביסמוט
 • אופיר קלימי
 • ניב פלד
 • אורן שלום
 • ירון גרול
 • יותם דיאמנט
 • גלעד זורנו
 • גילי טוגנהדהפט
 • יפתח גורני