ועדות סטטוטוריות מוגדרות בצו המועצות האזוריות כוועדות חובה, ולכן קיימת חובה להקימן ולכנס אותן מעת לעת .

במועצה האזורית רמת הנגב פועלות מספר ועדות סטטוטוריות: