תושבים יקרים,

אנו גאים להציג בפניכם את התוכנית המתאר הכוללנית של רמת הנגב.

התוכנית עוסקת בכל מרחב המועצה, ומהווה הזדמנות לחדש ולהתוות את החזון ואת סדר העדיפויות לפיתוח עתידי.

היא מגדירה את מערך שימושי הקרקע והקשרים ביניהם  - מגורים, תעסוקה, תיירות, מוסדות ציבור, שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים ושמורות טבע , תשתיות, מערך תחבורה וכד'

התוצר הסופי של תהליך התכנון - תכנית פיסית הכוללת הוראות, תשריט שימושי קרקע ונספחים במגוון תחומים.

לאחר אישורה של התכנית, יהיה בסמכותה של הוועדה המקומית, ככל שתוסמך לוועדה עצמאית, לאשר תכניות מפורטות בכל תחום התכנית, שיתאמו את תכנית המתאר

תהליך הכנת התכנית נעשה על ידי המועצה בשיתוף מינהל התכנון ומשרד לרמן בן שושן ומלווה לכל אורכו בתהליך שיתוף הציבור.

מוזמנים להכנס ולהתעדכן מצגות התוכנית הכוללנית:

1. לימוד המצב הקיים במועצה

2. סקירת המצב הקיים- סקירות נושאוית

3. היבטים מרחביים כוללים וסוגיות התכנון המרכזיות

4. מאפייני היישובים

5. מאפייני המועצה וסוגיות התכנון המרכזיות