הקלטות מליאת המועצה האזורית רמת הנגב- 2020

מליאה מס' 8 2020 - 

מליאה מס' 7 2020 - 

מליאה מס' 6 2020 - וידאו

מליאה מס' 5 2020 - 

מליאה מס' 4 2020 - 

מליאה מס' 3 2020 - 

מליאה מס' 2 2020 - וידאו

מליאה מס' 1 2020 - הקלטה

הקלטות מליאת המועצה האזורית רמת הנגב- 2019

מליאה מס' 13 2019 - וידאו חלק 1 , וידאו חלק 2

מליאה מס' 12 2019 - הקלטה

מליאה מס' 11 2019 - וידאו חלק 1 , וידאו חלק 2 

מליאה מס׳ 10 2019- וידאו

מליאה מס׳ 9 2019- וידאו

מליאה מס׳ 8 2019- וידאו

ניתן לפתוח את הקבצים דרך GOOGLE DRIVE

מליאה מס׳ 7 2019

מליאה מס׳ 6 2019

מליאה מס׳ 5 2019

מליאה מס׳ 4 2019

מליאה מס׳ 3 2019

מליאה מס' 2 2019

מליאה מס' 1 2019