בית הספר משאבים

בית הספר "משאבים" הינו בית ספר יסודי אזורי (כיתות א'-ח') ברמת נגב השוכן בפאתי קיבוץ "משאבי שדה". בבית הספר לומדים ילדי הישובים מהאזור, (קיבוץ רביבים, קיבוץ משאבי שדה, קיבוץ טללים, אשלים ויישובי פתחת ניצנה)
בית ספר "משאבים" שואף להיות בית חינוך המטפח אדם רחב אופקים, המודע לעצמו ולסביבתו המשתנה.
בית הספר חותר להצמחת תלמידיו , על צרכיהם המגוונים, להישגים בתחום הלימודי, החברתי וההתנהגותי תוך חיזוק תחושת המסוגלות.
בית הספר שוקד על חיזוק הקשר בין התלמיד לקהילתו, לביתו בנגב, למורשתו היהודית ולמדינת ישראל.

אתר בית ספר משאבים

טלפון: 08-6571340


 

בית הספר צין

בית חינוך יסודי (שמונה שנתי) ממלכתי המאופיין בזיקתו לתפישה ההומניסטית לקידום התפתחותם וקידומם של התלמידים בתחום הערכי, החברתי והלימודי.

בלב הרעיון ניצבים ערכי האהבה, אמונה, כבוד ולמידה. ערכים אלה משקפים את ההבנה כי בחינוך לכבוד האדם ובראייה רב צדדית של אישיות התלמידים יוכלו הלומדים בבית הספר להתקדם בשלושה תחומים מרכזיים: כיחידים המממשים את עצמם, כאזרחים מעורבים אכפתיים, תורמים ומעורבים בחברה  וכבני אדם בעלי ידע רחב וזיקה לתרבות ישראל ולתרבות האנושית בכלל.

בית הספר רואה עצמו כמקום המחנך לערכים הומניסטיים, יהודיים ואוניברסאליים. במקביל שואף  בית הספר להביא לידי מיצוי יכולת הפרט אל מול התחשבות בשונות בין בני האדם ובצרכיהם המיוחדים. בית הספר מונה כיום למעלה מ- 340 תלמידים, אשר רובם הינם תושבי המדרשה וחלקם מגיעים ממחנה רמון ('טלי') ומחוות הבודדים.

 


 

בית ספר ממלכתי דתי

ביה"ס הממ"ד הוקם בשנת תשע"ו לכלל תלמידי המועצה המעוניינים בחינוך דתי. בביה"ס ניתנו דגשים על הוראת התנ"ך, קשר עם הסביבה, למידה המחשתית ופיתוח יכולות המשחק והשיח של התלמידים תוך שימוש במשחקים רבים בכיתה ומחוצה לה.

החזון החינוכי כולל 3 ערוצים – תורה, צוות ופדגוגיה: בדגש על האהבה והשמחה שבהליכה בדרך התורה, פיתוח אנשי הצוות , קשרם עם התלמידים ויכולתם להצמיחם באופן אישי בדרך משמחת ומותאמת.