בית ראשון במולדת – פרויקט קליטה עבור משפחות ועולים יחידים בתנועה הקיבוצית

הפרויקט הוקם בסוף 1989 ע"י קבוצת חברי קבוצים מתוך רצון לתמוך בעלייה מברה"מ ומתוך הכרה ביכולותיו הייחודיות של הבית הקיבוצי. הרעיון היה לפתוח עבור העולים החדשים את דלתות הבית הקיבוצי ולאפשר למשפחות צעירות נחיתה רכה ואפשרות להיקלט באופן חלק יותר בארץ חדשה והאפשרות להיקלט בקיבוצים עצמם.

במהלך השנים עברו בקיבוצים יותר מ-30,000 עולים, עיקרם מחבר המדינות וחלקם ממדינות המערב. כ-10% מהם נקלטו בקבוצים השונים בהצלחה רבה.

לאורך הזמן פעילות הפרויקט עברה עליות וירידות עד שבשנת 2006, עקב משבר מימון, הפרויקט כמעט נסגר ובמשך כמעט שנה פעל רק מכח רצונם של רכזי הקליטה ברשויות שסירבו לתת לו לגווע.

נכון להיום הפרויקט מופעל על ידי המטה הכולל רכזי קליטה במועצות אזוריות הקולטות עליה. רכזת הפרויקט מטעם הסוכנות היהודית – ילנה קוברסקי, חברת קבוץ משאבי שדה.

בשנת 2008 הצטרפו לפרויקט מועצות אזוריות אשכול, רמת-נגב ובקעת בית שאן.

 

למי מיועד הפרויקט

א. משפחות עד גיל 45 (גמיש, חשוב שיהיו במצב בריאותי תקין ותפקוד מלא) עם ילדים עד גיל 16 (גמיש, חשוב שתימצא מסגרת מתאימה לגיל מעל 16).

ב. עולים יחידים (רווקים,גרושים, פרודים, אלמנים) במצב בריאותי תקין מגיל 28 עד 45 (גמיש, חשוב שיהיו במצב בריאותי תקין ותפקוד מלא) המעדיפים ומסוגלים להיקלט בארץ בקבוצת העולים עם סטאטוס דומה.

 

מסגרת קליטה

א. העולים מגיעים לקיבוץ, לתקופה של חצי שנה עד שנה בתנאי שכירות מסובסדת (על ידי הקבוצים) לצורך לימוד עברית וקליטה ראשונית. הקבוץ מספק לעולים דיור הולם, מסגרות חינוך לכל הגילאים) שירותים למיניהם ולימודי עברית באולפן הממומן ע"י משרד החינוך. העולים משלמים לקיבוץ בהתאם לחוזה שכירות מכספי סל הקליטה.

ב. במהלך כל התקופה המשפחות משתתפות בסמינרים, טיולים, פעילויות תרבות (באחריות המועצה האזורית ומפעילי האולפן).

ג. לאחר סיום אולפן א' העולים בוחרים אחד משני המסלולים – לימודים לצורך הסבה מקצועית או עבודה.

בקבוצים רבים ישנם מפעלים תעשייתיים המעסיקים עולים שמשתתפים בפרויקט. במידה ואין אפשרות כזאת רכז הקליטה מלווה את העולה בחיפוש פתרון תעסוקתי.

ד. המשפחה רשאית להאריך את חוזה השכירות עד תום השנה הראשונה באותם התנאים. הארכת החוזה לשנה נוספת באחריות המשפחה/עולה יחיד ובמחירי השוק.

 

יחסים בין הקבוצים לבין העולים החדשים

א. ההתחייבויות של הקבוץ והמשפחה מתוארות ומוגדרות בחוזה שכירות מיוחד שהונפק ע"י מטה הקליטה הבין קיבוצי ותורגם לשפות שונות.

ג. הקבוצים בדרך כלל גובים מהעולים מחירים נמוכים יותר מאלה של התושבים הישראלים בהתחשב ביכולות כלכליות מוגבלות של העולים החדשים. הכנסתם של העולים בחצי השנה הראשונה מתבססת על "סל הקליטה" המוענק ע"י המשרד לקליטת העלייה.

 

לסיכום

תכנית קליטה "בית ראשון במולדת" מהווה "נחיתה רכה" וברכת הדרך לאלפי עולים חדשים מכל העולם.

משפחות צעירות שקיבלו החלטה לא פשוטה לעזוב את ביתם בו נולדו, גדלו והתחנכו, להגיע עם כמה מזוודות לארץ ולהגשים את החלום הציוני.

משפחות אלו, מתקבלות לבית חם שעוטף אותם בחום בתחילת דרכם ומהווה "מסלול המראה" בהשתלבות החברתית והמקצועית שלהם.

מועצת אזורית רמת הנגב והקיבוצים משאבי שדה ורביבים פתחו את דלתות ביתם לעולים. התוצאה היא, הצלחה הגדולה של העולים שעברו את התכנית בכל תחומי הקליטה בארץ – חינוך, עבודה, יציבות כלכלית, חברה ותרבות.

העולים נתרמו וכן תרמו רבות לאותם הקיבוצים בהם שהו במסגרת התכנית – חלקם נשארו כחברים ותושבים, חלקם הגדול השתלבו בתעשייה הקיבוצית ובתיירות שכל כך חשובים לפיתוח הנגב והגליל

לפניות או שאלות ניתן לפנות למירי טוכטרמן רכזת קליטה

050-5752852 או במייל mirit@rng.org.il