ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מחייב כל רשות חינוך מקומית, במסגרת חוק חינוך חינם, לבטח את ילדי הגנים ואת ילדי בתי הספר שלה בביטוח תאונות אישיות, כאשר את התשלום עבור הביטוח משלמים ההורים.

בכל חופש גדול, מאות ילדים נפגעים בתאונות שונות, ולכן חשוב לדעת, שלמרות שהילדים נמצאים במסגרות פרטיות או עם ההורים, בזכות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, יש להם כיסוי מלא 24/7.

הביטוח תקף בכל השנה, גם כאשר הילדים אינם בבית הספר, כלומר בסופי שבוע, אחר הצהריים ובחופשות.

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

ברוב הביטוחים, יש להגיש תביעה תוך עד שלוש שנים מיום המקרה, אבל במקרה של קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את התביעה עד הגיעו לגיל 21, כלומר 3 שנים מגיל 18.

עם זאת, כדי לוודא שכל האישורים נמצאים בידכם והזיכרון חי וברור כדאי להגיש את התביעה ללא שהות מיותרת על מנת לאפשר לחברת הביטוח לבדוק את נסיבות התאונה.

 

מצ"ב הקישור להסבר על הפוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים, עם קישור ישיר לטופסי התביעה באתר איילון, שם מפורטים כל המסמכים הנדרשים להגשת תביעה בנושא תאונות תלמידים.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים - איילון ביטוח (ayalon-ins.co.il)