בעקבות שינויים ברפורמה ובצו רישוי עסקים 2013, אירוע תחת כיפת שמיים עד 500 איש אינו נדרש בהוצאת רשיון עסק אך נדרש להגיש בקשה בהתאם להנחיות המועצה ולעמוד בתקנות הבטיחות והביטחון.

יש להוריד את הטפסים המצורפים, למלא ולהגיש למנהל רישוי עסקים במועצה, 30 יום לפני מועד האירוע.
לאחר מילוי הטפסים תועבר הבקשה לראש המועצה לאישור סופי.