פנוי אשפה

טבלת פינויי אשפה ומחזור במועצה

שם הישוב

יום פינוי פח ירוק

יום פינוי מוטמנים

יום פינוי פח כתום (פעם בשבועיים)

יום פינוי גזם

יום פינוי גושית

משאבי שדה

ראשון

ראשון

שני

שלישי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

רביבים

שלישי

ראשון

שני

שלישי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

רתמים

שלישי

ראשון

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

טללים

ראשון

ראשון

שלישי

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

שיזף

ראשון

 

שני

שלישי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

מרחבעם

 

חמישי

שלישי

רביעי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

מדרשה

שני

שני

שלישי

רביעי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

שדה בוקר

שישי

ראשון

שלישי

רביעי

שלישי

שישי פעם בשבועיים

שיכון רמון

שני

 

 

רביעי

 

 

אשלים

רביעי

רביעי

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

כמהין

שני

 

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

באר מילכה

שני

 

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

קדש ברנע

רביעי

 

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

ניצנה

רביעי

 

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

עזוז

 

רביעי פעם בשבועיים

שני

שלישי

שלישי

רביעי פעם בשבועיים

 

מיחזור שאינו בפינוי המועצה

שם הזרם

קרטון

נייר

פלסטיק

זכוכית

תדירות

ימי ראשון ושני.

אגן משאבים ואגן שדה בוקר- ראשון.

פתחת ניצנה- שני

ימי ראשון ושני פעם בשבועיים.

אגן משאבים ואגן שדה בוקר- ראשון.

פתחת ניצנה- שני

פעם בחודש

פעם בחודשיים

 

כמה הבהרות....

  • פינוי הפחים הירוקים מתבצע ממרכזי פחים/ פתח הבית- משפחה עם שער סגור נדרשת להוציא את הפח מהשער ערב קודם הפינוי.
  • המועצה מפנה לכל משפחה עד 8 נפשות פח אחד ירוק ואחד חום לפינוי של פעם בשבוע. מעל 8 נפשות מגיע פח נוסף.
  • פח כתום מסופק למועצה במפתח חלוקה של 1 ל4 בתי אב. ומונח על המדרכות.
  • איסוף גזם וגושית מתבצע ממרכזי האיסוף בכל ישוב. אין במועצה איסוף מפתח הבית.

וכמובן,

לכל בעיה, שאלה או בקשה ניתן לפנות אלינו וננסה לסייע במה שנדרש וניתן

 

יעל גרינוולד, מרכזת תחום פסולת- 0523115319