אסף עמיחי
מנהל אגף שפ"ה וסביבה
08-6564168
050-3833899
08-6564199

יעל גרינוולד
מרכזת תחום אשפה ופרוייקטים
08-6564137
052-3115319
08-65641999

ורד פסו
מזכירת אגף שפ"ה וסביבה
08-6564122
052-3852132
08-6564199

אורן חזן
פקח סניטציה ושטחים חקלאיים
050-5244822

אורלי גלאור
רכזת חינוך סביבתי
054-3291637

אלי חזקיהו
רכז מוניציפלי
054-2401486

רמי בנדו
תברואן המועצה
054-8882100

אגף שפ"ה וסביבה הוקם במטרה ליעל ולשפר את המערך המוניציפלי במועצה.

האגף כולל תחתיו מספר מחלקות: סביבה, תברואה, פיקוח ואכיפה, וטרינריה ומוניציפאלי ישובים. עבודת האגף השוטפת כוללת בתוכה קידום וטיפול בנושאים סביבתיים ותברואתיים ברחבי המועצה. נושאים אלו כוללים בן היתר חינוך ותכנון סביבתי, טיפול ברישוי עסקים , קידום יוזמות להתייעלות אנרגטית ברחבי המועצה וביצוע פיקוח ואכיפה על מפגעים סביבתיים.

 

לאגף תפקיד בפיקוח ומניעת מפגעים ומטרדים כגון רעש, ריח, פסולת וכד' מהפעילות של
הגורמים השונים באזור. כמו כן, המחלקה הסביבתית של האגף מטפלת בין היתר:

  • מתן תנאים סביבתיים בהיתרי בנייה ורישוי עסקים.
  • דיווח וטיפול במפגעים סביבתיים כולל רעש, קרינה וזיהום אויר.
  • מערך פינויי אשפה רטובה ויבשה בישובים ובבסיסי צה"ל ומערך פינוי מחזור ברחבי המועצה.
  • קבלת פח חדש לאחר כניסה לבית.
  • פינוי גזם ופסולת גושית.
  • פיקוח סניטציה שטחים חקלאים ואזורי תעשייה.
  • אירועים קהילתיים סביבתיים, שבוע קיימות, שבוע שמירת טבע.


בין יתר מטרותיו של האגף וע"פ מדיניותו של ראש המועצה, האגף מטפל באופן שוטף בכל נושא הנראות והניקיון במרכזי מחזור ואשפה ביישובי המועצה, חניונים, צמתים ושטחי ציבור מועצתיים.
מבצע אחזקת תשתיות ומהווה זרוע ביצועית לאכיפת חוקי העזר של המועצה.

האגף עובד בשיתוף עם רשות הטבע והגנים, משרד הביטחון וקק"ל לטובת שמירה ותפעול שוטף של שטחי רמת הנגב.