אסף עמיחי
מנהל אגף שפ"ה וסביבה
08-6564168
050-3833899
08-6564199

יעל גרינוולד
מרכזת תחום אשפה ופרוייקטים
08-6564137
052-3115319
08-65641999

ורד פסו
מזכירת אגף שפ"ה וסביבה
08-6564122
052-3852132
08-6564199

אורן חזן
פקח סניטציה ושטחים חקלאיים
050-5244822

אורלי גלאור
רכזת חינוך סביבתי
054-3291637

אלי חזקיהו
רכז מוניציפלי
054-2401486

רמי בנדו
תברואן המועצה
054-8882100

הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עניין משותף. זהו הדבר האחד שכולנו חולקים" (ליידי בירד ג'ונסון)


המרחב בו אנו חיים על יישוביו ושטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.

במועצה האזורית רמת הנגב אנחנו מאמינים בקיימות כדרך חיים, ופועלים למימוש ערכי הקיימות בכל קהלי היעד-  גני ילדים, בתי ספר, חינוך בלתי פורמאלי, ותיקים, קהילות ביישובים ובמחלקות המועצה. 

 

פעילות אגף שפ"ה והיחידה הסביבתית:

 • קידום הקיימות ושמירה על איכות הסביבה בכל שטחי המועצה- יעד תכנית החומש להגברת 20% תוספת צל בכלל ישובי המועצה
 • הפעלת מערך אשפה עצמאי לטובת חסכון והתייעלות בתחום הפסולת והאשפה.
 • הובלת פרויקטים קהילתיים – סביבתיים ביישובי המועצה דרך תכנית חושבים עושים ועוד.
 • חינוך לקיימות בכל שכבות הגיל מגני ילדים ועד חינוך מבוגרים, דרך אירועי שיא, תכניות חינוכיות, קורסים, הרצאות, השתלמויות, סיורים ועידוד לאורח חיים מקיים.
 • עידוד והסברה להפרדת פסולת למחזור  אשר נגישים לתושבים במרכזי המחזור ביישובים.
 • קידום פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית- קירוי גגות ומגרשים, החלפת תאורה ללד ועוד.
 • הטמעת תכנון ירוק בכל התכניות המועצתיות- בישובים ובשטחים הפתוחים
 • ריכוז וועדת איכות סביבה של המועצה -בה חברים נציגי מליאה ונציגי ישובים.
 • קידום תחום איכות סביבה במתחם המועצה – הפסקת שימוש בחד"פ ומעבר למדיחים בכל משרדי המועצה
 • פיקוח ואכיפת חוקי הסביבה כמו: רעש, זיהום אוויר מים או קרקע, מעקב ניטור מפעלים, ניקיון והשלכת פסולת.
 • קשר קבוע מול כל הגופים הסביבתיים כמו: קק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה, ועוד.