בתאריך    8.6  יום ג'  -  לא תהיה קבלת קהל במרפאה הווטרינרית.

 

בתאריך   10.6 יום ה'   - קבלת קהל במרפאה הווטרינרית תהיה בין השעות 15:00 – 16:30.