תושבים יקרים,

ב2.10 תתווסף תחנת אוטובוס מול התחנה הקיימת כיום סמוך למשרדי המועצה והתיכון.

התחנה תמוקם לאחר תחנת הדלק לכיוון רתמים.

מצורף מכתב מטעם מטרופולין המסביר את השינוי שיתבצע בקווים 45 ו-145.