שימו לב !!! אזהרה !!!

בתאריכים 23-24.9.22 מתקיים ראלי רייד באזור אשלים, חולות חלוצה.

הכניסה לאזור מסוכנת ואסורה.

מפת הארוע: