נתונים זה א'-ב' של כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים. במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגשה הנהלת המועצה האזורית רמת נגב בראשות ראש המועצה – מר ערן דורון עם צוות מפקד האוכלוסין בראשות מנהל אזור הדרום של המפקד - מר נתי בוכניק. מר דורון: "מפקד האוכלוסין הוא פרויקט לאומי, הנתונים הנאספים בו משמשים לשיפור איכות חיי התושבים. אני קורא לתושבי רמת נגב הנדגמים להשיב לשאלון המפקד".  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. במסגרת ההכנות נפגשו בשבוע האחרון נציגי המועצה האזורית רמת נגב בראשותו של מר ערן דורון – ראש המועצה והגב' הילה קפלן – מנכ"לית המועצה יחד עם מנהל אזור הדרום של המפקד – מר נתי בוכניק.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה האזורית רמת נגב. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

ראש המועצה ערן דורון: "מפקד האוכלוסין הוא פרויקט לאומי וממלכתי, הנתונים הנאספים במפקד הם חשובים ומהימנים וישמשו לשיפור עתיד העיר והמדינה, אני קורא לתושבי רמת נגב הנדגמים לשתף פעולה, להשיב לשאלון המפקדי ובכך למלא את חובתם האזרחית". מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור. המפקד משקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים.

כ-7% מתושבי רמת נגב נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי ממחשב, באתר אינטרנט מאובטח וייעודי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. למשיבים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי מתנה שישלח מיד בסיום ההשבה על השאלון. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מנהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין 2022