פסטיבל משקים פתוחים
11.10.2022
פתחת ניצנה
השקת הספר גולדה האחרת
11.10.2022
מועדון קיבוץ רביבים
סוכות בצריף בן גוריון
11.10.2022
קיבוץ שדה בוקר- צריך בן גוריון
"שישו ושימחו בשמחת תורה"
17.10.2022
קדש ברנע, טללים, מדרשת בן גוריון
גרוב שקיעה אלקטרוני
19.10.2022
כפר סטודנטים איילים אשלים
סרט והרצאה "אמהות מקבילות" - בוטל
20.10.2022
אולם גולדה, רביבים
להקשיב לשקט
24.10.2022
מבנה קהילתי מרחב עם
הקרנת הסרט "ארון הקודש"
26.10.2022
אשלים- קולנוע כפר הסטודנטים איילים
מופע "אהבה ספרדית"
26.10.2022
אולם גולדה, רביבים
הרצאה- צמחי מרפא להנקה וטיפול ראשוני בתינוק
26.10.2022
משאבי שדה משוטף
טיול בחורבת אצבוע
28.10.2022
זה נוגע לכולן
30.10.2022
פאב 40 טללים