פסטיבל משקים פתוחים
11.10.2022
פתחת ניצנה
"שישו ושימחו בשמחת תורה"
17.10.2022
קדש ברנע, טללים, מדרשת בן גוריון
גרוב שקיעה אלקטרוני
19.10.2022
כפר סטודנטים איילים אשלים
סרט והרצאה "אמהות מקבילות"
20.10.2022
אולם גולדה, רביבים
זה נוגע לכולן- save the date
30.10.2022
פאב 40 טללים