דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי כ"א מס' 03-08-21 לבורנט/ית לתיכון רמת הנגב

בימים אלה אנו מחפשים לבורנט/ית לתיכון רמת הנגב.

המשרה מלאה, בזמינות החל מנובמבר 2021 ובכפיפות למנהלת תיכון רמת הנגב.

תיאור תפקיד:

תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים, תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה, בתחומי החינוך מדעי-מעשי לתלמידי התיכון.

עיקרי התפקיד:

 1. ניהול הפעילות במעבדה
 2. אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה
 3. ניהול הציוד והרכש של המעבדה

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל/ת תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל, בתחומי המדעים

או תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכמיה, או בתחומי מדע הקשורים אליהם

או תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכמיה, או בתחומי מדע הקשורים אליהם

 

דרישות נוספות :

 1. שפות – עברית ברמה גבוהה
 2. יישומי מחשב -  שליטה בתוכנות ה-  office
 3. רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001
 4. הגבלת כשירות- עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 5. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך, אם נתקיימה אחת מאלה:
 • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה המזיקה על התלמידים

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • עבודה בסביבה שיש בה לעתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיסיים
 • קפדנות
 • הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה
 • שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות התיכון וחומר חי

 

דירוג: לבורנטים

 

הליך המיון למשרה:

 • לוועדת הבחינה יזומנו רק 8 המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.
 • אמות המידה שיבחנו בוועדת הבחינה:

 

ניסיון מקצועי מוכח בתחומי התפקיד

25%

זיקה לחינוך

25%

קפדנות, סדר וארגון

5%

מנהיגות ויכולת הובלת צוות

5%

עבודה עצמאית וקבלת החלטות

5%

פתיחות ללמידה  

5%

יכולת עבודה כחלק מצוות

5%

כושר הבעה ברמה גבוהה מאוד- בעברית ובאנגלית

5%

ראש גדול, רצינות ואחריות

5%

מוטיבציה לתפקיד ולעבודה במועצה האזורית רמת הנגב

15%

 

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • מועד פרסום המכרז: 05/08/2021
 • קו"ח, תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח למייל jobs@rng.org.il

לא יאוחר מיום 19/08/2021 בשעה 12:00

פניות ללא אסמכתאות ותעודות, בהתאם לדרישות לעיל, לא תיענינה.

 • טלפון לברורים: 054-3059251, דפנה ארבל- מנהלת תיכון רמת הנגב
 • בהינתן כישורים דומים, תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בתהליכי הקבלה לעבודה.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. בהצלחה!