דלג לתוכן העמוד

פיתוח ותשתיות כביש כניסה כיכר וצמתים באשלים

שימו לב! סיווג קבלנים: 200 ג' - 1 

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪.  

המכירה מקוונת בלבד, בקישור הבא:

           https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts=84            

(תחת "בחירת שירותים, יש לבחור את מכרז 107/2021)

אין קבלת קהל במשרדי המועצה!

סיור קבלניםחובה ביום 22.3.21  בשעה 11:00 , נפגשים במכולת אשלים

חובה להגיע עם מסיכות

תאריך אחרון להגשת החומר: 11.4.21 בשעה 14:00. לתיבת המכרזים במועצה

עדכונים שוטפים כולל פרוטוקול סיור קבלנים יופיעו כאן באתר המועצה

לשאלותmichrazim@rng.org.ilמועד אחרון לשאלות 5.4.21 בשעה 16:00. 

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מספר 1

הוראות למכרז פיתוח תשתיות כביש כניסה כיכר וצמתים באשלים

חוזה לפיתוח תשתיות,כביש כניה כיכר וצמתים באשלים

מפרט טכני

כתב כמויות

הנחיות כלליות

תכנית תנועה

תכנית חשמל