דלג לתוכן העמוד

מועצה אזורית רמת נגב הזמנה להציע הצעות איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית מכרז מספר: 112/2020

פרטי המכרז: מועצה אזורית רמת נגב הזמנה להציע הצעות איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500 ₪.

סיור קבלנים: 20/10/2020  בשעה  11:00  במשרדי המועצה רמת הנגב.

שאלות והבהרות: 21/10/2020 

תאריך אחרון להגשת החומר:    25/10/2020   בשעה 14:00 בצהרים.

טלפון לפרטים: 052-3115319  יעל גרינוולד מייל: yaelg2@rng.org.il