דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 2023/104 לזיכיון פריסה וניהול עמדות טעינה איטיות ומהירות לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות בתחום המועצה האזורית וישוביה

מכרז מספר: 104/2023

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,500 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

לתשלום לחצו

קובץ המכרז לקריאה בלבד

מסמך הבהרות

תשובות לשאלות הבהרה

נספחים

  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 4/6/2023 בשעה 14:00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המועצה האזורית רמת נגב.
  2. מפגש משתתפים (חובה) יתקיים בהיוועדות חזותית (זום) ביום 11/5/2023 בשעה 13:00. יש להירשם במייל shefa@rng.org.il עד ליום 10/5/2023 בשעה 12:00.
  3. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד לתאריך 16/5/2023 בשעה 12:00 בקובץ word, בהתאם לפורמט שבסעיף 1.4 לתנאים הכלליים של המכרז אל אסף עמיחי  בדוא"ל: asaf@rng.org.il.

https://tiktoshavnewbeta.eprsys.co.il/random-payments?muni=695&type=2&id=146 – קישור לתשלום.

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.