דלג לתוכן העמוד

מכרז לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב טללים במועצה האזורית רמת הנגב

מכרז לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב טללים במועצה האזורית רמת הנגב

מכרז מספר: 101/2023

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

https://tiktoshavnewbeta.eprsys.co.il/random-payments?muni=695&type=2&id=144

פרטי המכרז: לביצוע עבודות גינון ואחזקת שטחי גינון בתחומי הישוב טללים במועצה האזורית רמת הנגב 

קובץ המכרז - לקריאה בלבד

סיור קבלנים חובה:  יתקיים ביום ב' 23/01/2023 בשעה 13:30 במשרדי המועצה. (מפגש חובה) יש להירשם מראש למפגש מציעים למייל shefa@rng.org.il

תאריך אחרון להגשת החומר:  01/02/2023  בשעה 14:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25/01/2023  בשעה 16:00.

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.