דלג לתוכן העמוד

מכרז למתן שירותי יעוץ, ניהול וליווי בתחום ההתייעלות האנרגטית

מכרז מספר: 117/2022

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 1,000 ₪ כולל מע"מ, ניתן לרכוש באתר במועצה.

לרכישת מסמכי המכרז, לחץ כאן

פרטי המכרז: מכרז למתן שירותי יעוץ, ניהול וליווי בתחום ההתייעלות האנרגטית

קובץ המכרז לקריאה בלבד

עדכון: תאריך אחרון להגשת החומר:  13/11/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19/10/2022 בשעה 16:00, מייל להגשת שאלות הבהרה: shefa@rng.org.il

עדכון: תשובות לשאלות הבהרה מכרז 117/2022

טלפון לפרטים: 08-6564122 ורד פסו.