דלג לתוכן העמוד

מכרז 106/2022 עבודות גינון, השקיה ,אחזקה והשלמות פיתוח באשלים

המועצה האזורית מבקשת לקבל הצעות  ל:

מכרז פומבי מס' 106/2022

עבודות גינון, השקיה, אחזקה והשלמות פיתוח בשוב אשלים

רכישת מסמכים: תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו, המכירה מקוונת בלבד בקישור הבא:

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=695&sugts=128

(תחת "בחירת שירותים" יש לבחור את מכרז 106/2022)

**לאחר הרכישה החומר יישלח אליכם מייל, כולל כל החומר המלא (שלא מופיע באתר) ע"פ הפרטים שתשאירו בזמן הרכישה**

 

 סיור קבלנים חובה יתקיים ב22.8.22 ,נפגשים במכולת אשלים בשעה 12:30

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5.9.22 בשעה 16:00 במייל  michrazim@rng.org.il

תאריך הגשה: לא יאוחר מיום 18.9.22 בשעה 14:00, לתיבת ההצעות

במשרדי המועצה.

לפרטים כלליים 08-6564119

מכתב ראש המועצה

הוראות למשתתפים

חוזה

כתב כמויות (לרוכשים יישלח אקסל לתמחור)