דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי למערכת תצפית לרכב בטחון באר מילכה

מכרז פומבי למערכת תצפית לרכב בטחון באר מילכה

מכרז מספר: 115/2022

הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 500₪ כולל מע"מ

קישור לרכישת מסמכי המכרז - אתר המועצה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ולקבל כקובץ דיגיטלי למייל החל מיום 07/08/2022, בתמורה לתשלום של 500 ₪

את אישור התשלום יש להעביר למייל liraza@rng.org.il

תשלום באמצעות המחאה, ניתן לבצע בבניין המועצה במחלקת הגביה, בימים א' עד ה' בין השעות 08:30-15:00 טלפון: 08-6564121

מצורף:

תאריך אחרון להגשת החומר:  21/08/2022 בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה:  14/8/2022 עד השעה 12:00

לפרטים נוספים ולשאלות הבהרה (שאלות הבהרה תתקבלנה במייל בלבד)

לירז אייזנר 08-6564177, liraza@rng.org.il