מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב ברמת הנגב


בחודשים האחרונים נעשה מבצע עיקור וסרוס חתולי רחוב בישובים השונים במועצה.

החתולים על פי הנחיית החוק מוחזרים למקומם.

כיוון שחתולי רחוב יכולים להוות מטרד לתושבים אבקש :

לא להשאיר מזון בחוץ!!! וגם לא מיים!! הדבר מושך לקרבת הבתים חתולים תנים ושאר חיות בר .

אם ישנם מאכילי חתולים בישובים יש להאכיל רחוק מריכוזי תושבים, להשאיר אוכל ל 20 דקות בלבד ולקחת אותו  בסיום הזמן.

אני אמשיך בגיוס האמצעים להמשך הטיפול בחתולים בתיקווה שנוכל לעשות מבצע כזה פעם בשנה שנתיים וע"י זה להוריד את התרבות החתולים הלא מבוקרת.

 

בכבוד רב

ד"ר סימונה

וטרינרית רשותית רמת נגב