גרעין ניצנה- יוצרים קהילה ביחד


בימים אלו מתגבש גרעין התיישבות חדש בניצנה שיקים יישוב קהילתי סמוך לכפר הנוער הקיים של הסוכנות היהודית.
הגרעין המורכב ממספר משפחות המתגוררות כיום בניצנה, קולט זוגות ומשפחות חדשות שעתידים לעלות לקרקע במהלך חודשי הקיץ.

הישוב העתידי ניצנה יקום כישוב קהילתי בתוך שטח כפר הנוער ניצנה, ויכיל 68 מגרשים בשלב בראשון ובהמשך יגדל עד ל-100 מגרשים. 
בשלב השני היישוב יתרחב אל מחוץ לגבולות כפר הנוער ויכיל כ-300 מגרשים ועתיד לגדול אף יותר ולהיות היישוב המרכזי בפתחת ניצנה.
 

אנו מחפשים אנשים נועזים, שמדברים חינוך וחולמים לבנות ולהקים קהילה חדשה! לפרטים ניתן לפנות למרכז הצעירים: ליאור Lior@rng.org.il