בחירות לכנסת ה-24


הבחירות ה- 24 לכנסת יתקיימו ביום שלישי י' בניסן ) 23.03 .)
מתחמי הבחירות מוקמים ומנוהלים ע"י המדינה.
בכל יישובי רמת הנגב יפתחו קלפיות מלבד שיזף ועזוז.
עזוז בוחרים בניצנה ושיזף בוחרים בהודעת בוחר שהתקבלה )עפ"י כתובת בספח ת.ז(.
שימו לב, קלפיות עבור מבודדים ומאומתים יפתחו בנפרד ומיקומם יהיה כדלהלן:
מאומתים- אוהל בחניון התיכון האזורי בקמפוס המועצה. על המאומתים להירשם באתר
הבחירות של הכנסת ולהזמין הסעה אחרת לא יוכלו להצביע.
מבודדים- אוהל במתחם האזורי בכניסה לישוב אשלים.
אנו מבקשים מכם להקפיד על ההנחיות, לעטות מסכה ולהימנע מהתקהלות.