סגירת קטע כביש במשך יומיים בין תחנת המידע לכניסה לתחנת המשטרה


מיום ראשון הקרוב 17/05/20 מהשעה 06:00 ועד יום שלישי 19/05/20 בשעה 06:00 קטע הכביש שבין תחנת המידע ועד לכניסה לתחנת המשטרה וחניון האטובוסים יהיה סגור לתנועה עקב עבודות בכביש של הפיתוח המרכז האזורי.

הכניסה לשיזף וחניון המועצה יהיה דרך כביש 4 (הדוקרנים הקיימים ינוטרלו ליומיים).

הכניסה למרפאה, בית הספר נגב סיני ,התיכון האזורי, המשטרה וחניון האוטובוסים תהיה מפארק גולדה ומרחצאות נווה מדבר.

מצ"ב מפה עם סימון קטע הסגירה.