עדכון ראש המועצה בנושא שביתה 15/5


עדכון בנושא השביתה | 15.05 20:30

לשמחתי, מרכז השלטון המקומי והאזורי קיבל את עמדת המועצה ואנו ממשיכים לשבות עד יום חמישי, אך מחריגים את מערכת החינוך מהשביתה, על מנת שלא לפגוע בילדים ובהורים. 

״קרן הארנונה״ תגזול מקופת רמת הנגב למעלה מ 2 מיליון ש״ח בשנה. נמשיך להיאבק על מנת שכספי הארנונה ישארו עבור החינוך, הרווחה, התשתיות והתרבות שלכם ושלכן.

נמשיך לעדכן במידת הצורך.

ערב טוב
ערן דורון
ראש המועצה