אוטובוס חדש לתיכון רמת הנגב


בהמשך לבקשות הורי ומנהלת תיכון רמת הנגב, פעלנו בחודשים האחרונים מול משרד התחבורה לעדכון קווי התחבורה של חברת מטרופולין, המעניקה שירות תחבורה ציבורית במועצה.

מטרת העדכון היא לאפשר כניסה של קווי התחבורה, הנוסעים לבאר שבע, לתחנת המועצה כדי שישמשו את תלמידי התיכון, כך שלא יצטרכו לחצות את כביש 40 ללא שימוש במעבר חצייה.

בשנה הקרובה אמורה להיכנס לביצוע הסדרת רמזור בצומת המועצה, ולכן כניסת האוטובוס מעניקה פתרון עד שתבוצע ההסדרה.

בעקבות זאת אושר כי קו 45 היוצא מרתמים ומגיע לבאר שבע יעבור דרך התחנה הנמצאת במועצה. הפתרון תואם עם מנהלת התיכון

 

מצורפת הודעה רשמית מטעם חברת מטרופולין לגבי שעות עדכון הקווים.

להלן ההודעה:

החל מיום ראשון ה- 5.12.21, יחול שינוי במסלול הנסיעות של קו 45 היוצאות בשעות המפורטות להלן.
בשעות אלו, הקו ייכנס למועצה האזורית רמת נגב.

בשאר הנסיעות, אין שינוי במסלול הקו

ימים ראשון עד חמישי:
09:00
11:10
15:00
21:30
 

יום שישי:
10:00
13:10
 

מוצאי שבת:
18:00

השעות המצוינות על ידי חברת מטרופולין הינן השעות בהן האוטובוס יוצא מרתמים, ניתן להתעדכן באתר מטרופולין לגבי שעות הגעת האוטובוס לתחנה במועצה