תערוכת גלריית השביל מחולקת ל 5 קבוצות:

לכלל התערוכה, ללא חלוקה לקטגוריות