להורדת הטופס להדפסה ומילוי ידני  לחצו כאן

הנהלת חשבונות
 
 
 
שלום רב,

הנדון: פרטי ספק לצורך תשלומים

מערכת תשלומים שלנו היא ממוחשבת ותשלומים מועברים לספקים באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי).
הודעה על ההעברה נשלחת לספק על ידי מייל בלבד.
 
לצורך ביצוע ההעברה נבקשכם להחזיר אלינו מכתב זה, עם הפרטים הבאים:
 
 
 
פרטי בנק:
 
 
 
נא לצרף צילום המחאה מחשבון בנק הר"מ, או אישור הבנק על נכונות הפרטים.

נא לצרף אישור ניכוי מס וניהול ספרים בתוקף.

נא לצרף אישור פטור ממע"מ במידה והינך עוסק פטור.
במידה ולא נקבל את פרטי הבנק לא נבצע תשלום!!!
 
תודה מראש על שיתוף הפעולה
ד.נ חלוצה 8551900 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת הנגב