סדרים ונהלים - תשפ"ג

המרכז הקהילתי רמת הנגב שמח להציע לתושבי המועצה מגוון רחב ואיכותי של פעילויות, טיולים, חוגי העשרה, לימוד תחומי עניין מהצעד הראשון ועד לשלבים מתקדמים.

שתהה שנה טובה במיוחד, זה מגיע לכל אחת ואחד מכן.ם.

מועדי הלימודים

 • תחילת הלימודים ביום 04.09.2022 אלא אם צוין אחרת בפרסום לחוג.
 • מועד סיום שנת הלימודים ביום 30.06.2023.

עלות הפעילויות

 • העלות המצוינת עבור כל חוג הינה חודשית, הנקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים. על פי רשימת  החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
 • לכל קבוצה שנתית יתקיימו מינימום 32 מפגשים שבועיים/       64 מפגשים דו שבועיים, במהלך שנת הלימודים.
 • במידה ולא יתקיים מספר מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות תלמיד.ה בשיעורים בודדים או רציפים.
 • לא יינתן החזר כספי עבור ביטול השתתפות רטרואקטיבי.

מדיניות פתיחת חוגים/קורסים

 • פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.ות
 • במידה ולא ייפתח חוג/קורס יוחזרו דמי הלימוד במלואם.
 • במידה ובמהלך השנה יירד מספר המשתתפים.ות בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה ויוחזר הסכום היחסי

רישום לחוגים

 • ההרשמה לחוגי המרכז הקהילתי רמת הנגב מתבצעת באמצעות "תוכנת דיאלוג".
 •  פרטי היצע החוגים, קישורים לרישום, הסדרים והנהלים ותוכנית ההסעות מפורסמים באתר המועצה האזורית רמת הנגב  חוגים - https://www.rng.org.il/373/
 • הרישום והתשלום לחוגי המרכז הקהילתי  הינם לכל תקופת הפעילות.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי, מזומן או בהמחאה לפקודת מתנ"ס רמת הנגב. חברי קיבוצים (משאבי שדה ושדה בוקר) יוכלו להירשם ולשלם באמצעות טופס הרשמה ידני, החתום ע"י האחראי על התחום בקיבוץ.
 • המבקשים.ות עזרה ברישום לחוגים, יוכלו לקבל אותה בשמחה במזכירות המרכז הקהילתי בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00, מס' הטלפון 08-6564162.
 • משתתף.ת בחוג ת.ייחשב כרשום.ה רק לאחר שסיים.מה את תהליך ההרשמה הכולל: רישום פרטי הנרשם.ת ותשלום.
 • מטעמי ביטוח, לא תתאפשר השתתפות בחוג ללא הרשמה.
 • רישום לחוגי אלר"ן מותנה בהתחייבות לתשלום עבור חודש לימוד אחד, ללא החזר כספי גם במקרה של הפסקת השתתפות במהלכו.

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בחוג

 • לכל נרשם.ת לחוג שנתי, זכות ניסיון בשני השיעורים הראשונים, במידה והחליט.ה לא להמשיך והודיע.ה על כך בכתב למרכז הקהילתי, יוחזר מלוא התשלום.
 • הפסקת השתתפות במהלך שנת הלימודים אפשרית רק ע"י הגשת בקשה בכתב למזכירות המרכז הקהילתי,  במסירה ידנית ואו באמצעות המייל. מסירת הודעה בעל פה על הפסקת השתתפות ואו אי הופעה בפעילות, לא תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.
 • עבור החודש בו הופסקה ההשתתפות, ייגבה מחיר מלא.
 • בקורסים וסדנאות קצרים לא יינתן החזר כספי לאחר המפגש השני.
 • לא יינתן החזר כספי עבור ביטול השתתפות רטרואקטיבי.

הנחות

 • לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף.ת בשני חוגים יינתנו 10% הנחה לחוג השני (הזול מביניהם).
 • 5% הנחה לאזרח.ית ותיק.ה (כנגד הצגת תעודה) על רישום לחוגי המרכז הקהילתי ,למעט פעילות שהוגדרה כפעילות  לוותיקים.ות (אין כפל הנחות).

ועדת הנחות

במרכז הקהילתי  פועלת ועדת הנחות אשר תפקידה לבחון בקשות להקלות בתשלום. תושב.ת המעוניין.נת לפנות לוועדה ת.יירשם לפעילות, ת.יסדיר את התשלום עבורה ות.יפנה לוועדה :

ועדת הנחות - מסמכים נדרשים

הועדה רשאית לדרוש מסמכים שונים ופגישה עם מבקש הבקשה בטרם תקבל החלטתה.

ביטוח

 • המרכז הקהילתי רמת הנגב אינו מבטח את משתתפי.ות פעילויותיו בביטוח תאונות אישיות.

רכוש/ ציוד/ אביזרים

 • עבור חלק מהפעילויות נדרש לרכוש ציוד/ ביגוד. עלות רכישה זו אינה חלק מעלות ההשתתפות החודשית.
 • המרכז הקהילתי רמת הנגב לא יישא בכל אחריות על אובדן, גניבה, שבר, בלאי ו/או כל נזק אחר, לרכושם של משתתפי הפעילויות ואורחים. אשר ייגרם באופן טבעי, שלא בכוונת תחילה ו/או במזיד.

מיקום הפעילות

 • הפעילות תתקיים במתקן הרשום בפרטי החוג. לעיתים בעקבות אילוצים ייתכנו שינויים במיקום הפעילות באופן חד פעמי או למשך פרק זמן.

בדיקות רפואיות לספורטאים

 • ספורטאים.יות המשתתפים.ות בקבוצות תחרותיות מחויבים.ות בביצוע בדיקה  במכון לרפואת ספורט.
 • הבדיקה תתבצע באופן פרטי. אישור המכון לפעילות ספורט יימסר למאמן הקבוצה או למחלקה לספורט והעשרה- המרכז הקהילתי רמת הנגב.
 • מומלץ לבצע בדיקת רפואית לכל העוסקים.ות בספורט, גם אם אינו תחרותי.

דגשי נהלי אלר"ן וביה"ס מנגן

 • אלר"ן מחויבת בקיום מינימאלי שנתי של 32 שיעורים (למתחילים בספטמבר) ובאופן יחסי למתחילים מאוחר יותר.
 • תיתכן פעילות נגינה משותפת של תלמידים, נסיעה למופעים ופעילויות העשרה - עדכונים על פעילויות אלו ישלחו בהתאם לצורך.
 • פעילות משותפת של אלר"ן (קונצרט, סדנא, פעילויות העשרה וכו') נחשבת כשיעור.
 • היעדרות ביוזמת התלמיד.ה (מכל סיבה) השיעור ייחשב כשיעור  שהתקיים, יחד עם זאת ייעשה מאמץ להחזירו (יתבקש סיוע הורים בהסעות על פי צורך).
 • פרישה משעורי אלר"ן בתחילת השנה תתאפשר לאחר חודש ניסיון אחד בתשלום מלא, גם אם בפועל לא יתקיימו כל השיעורים בחודש זה (הזיכוי הכספי יינתן על יתר השנה).
 • פרישה משעורי אלר"ן במהלך החודשים נובמבר - מרץ (כולל): יחויבו 4 שיעורים נוספים מרגע הודעת הפרישה.  במקרה של הודעה על פרישה בחודשים מאי ויוני, ייגבה תשלום עד לסוף שנת הפעילות.
 • נהלי פרישה מתוכנית ביה"ס מנגן - עבור החודש בו הופסקה ההשתתפות, ייגבה מחיר מלא בין אם התקבלה בקשה בראשית החודש או במהלכו. (הזיכוי הכספי יינתן על יתר השנה).
 • תנאי השאלת ציוד ושכירות כלי נגינה –בעת ההרשמה ובתיאום מול מנהל אלר"ן, יש להסדיר נוהל קבלת כלי נגינה בהשאלה ו/או בשכירות לנגני תזמורות הספרניות, ביה"ס מנגן ותלמידים פרטניים. כמו כן, במידה ויגרם נזק לכלי הנגינה ו/או לאביזרים הנלווים יישאו המשתמשים בהוצאות התיקון המלאות ו/או בעלות רכישת כלי חדש.

הסדרי נגישות

המרכז הקהילתי רמת הנגב רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל התושבים ובשיפור השירות הניתן לתושבים עם מוגבלות.

המרכז הקהילתי נמצא בתהליך רב שנתי של הנגשה פיזית ושירות עד להנגשת כל השירותים, החוגים והמבנים בהם הם מתנהלים.

בסמוך למבנה המרכז הקהילתי במועצה מספר חניות נכים. הדרך למבנה המרכז הקהילתי נגישה ובמבנה יש שירותי נכים תקניים.

רישום לחוגים או פעילויות המרכז הקהילתי - אם נדרשת התאמת נגישות בחוגים יש לציין זאת בעת מועד ההרשמה.

לפניות בנושא התאמות נגישות ייחודיות בחוגים ובפעילויות ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס בטלפון:

08-6564162, או במייל : matnas@rng.org.il

הסעות

 • חלק מפעילות המרכז הקהילתי מוסעת וחלקה אינו מוסע. באתר האינטרנט מופיע לוח ההסעות המתוכנן לשנת הלימודים.
 • ייתכן זמן המתנה של המשתתף המוסע לפני ו/או אחרי שעת קיום המפגש ועד להגעת ההסעה.
 • הנוסעים נדרשים למלא אחר כל חוקי הבטיחות, לשמור על כלי התחבורה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי הנהג וכלפי הנוסעים הנוספים.
 • הנוסעים נדרשים להגיע לתחנת ההסעה לפני הזמן המופיע בלוח ההסעות ולהמתין לבוא ההסעה.
 • הורים האוספים את ילדיהם באופן עצמאי, נדרשים להודיע על כך מראש למזכירות המרכז הקהילתי, להגיע לתחנת האיסוף בטרם מסתיים השיעור/ אימון ולהמתין לילדיהם.

לבירורים ופרטים נוספים

מחלקת הגבייה - אורן מרדכי  08-6564121   orenm@rng.org.il

משרד המרכז הקהילתי  - 08-6564192 ; 08-6564162  matnas@rng.org.il