סדרים ונהלים - תשפ"ב

שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח בסימן של חזרה לשגרה לאחר סערות בריאותיות וביטחוניות אשר חווינו כולנו בשנה החולפת.

את מרבית הפעילויות נחדש לאחר תקופת החגים אשר מתכנסת לחודש ספטמבר.

המרכז הקהילתי רמת הנגב שמח להציע לתושבי המועצה מגוון רחב ואיכותי של פעילויות, טיולים, חוגי העשרה, לימוד תחומי עניין מהצעד הראשון ועד לשלבים מתקדמים.

שתהה שנה טובה במיוחד, זה מגיע לכל אחת ואחד מכן.ם.

דמי רישום

 • רישום מוקדם לחוגים השנתיים, אינו כרוך בדמי רישום.
 • דמי רישום על סך 250 ש"ח לחוגים ולפעילויות השנתיות ייגבו החל מה 15.10.21 ועד 1.4.22 עבור כל משתתף.
 • רישום לקורסים קצרים וסדנאות, אשר יפורסמו במהלך השנה, אינו כרוך בדמי רישום.
 • במקרה של ביטול השתתפות בחוג לא יוחזרו דמי הרישום.

מועדי הלימודים

 • תחילת הלימודים ביום 3.10.21 אלא אם צוין אחרת בפרסום לחוג.
 • מועד סיום שנת הלימודים ביום 30.6.22.

מדיניות פתיחת חוגים/קורסים

 • פתיחת חוג/קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
 • במידה ולא ייפתח חוג/קורס יוחזרו דמי הלימוד במלואם.
 • במידה ובמהלך השנה יירד מספר המשתתפים בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה ויוחזר הסכום היחסי.

נהלי הרשמה ותשלום

 • הרישום והתשלום לחוגי המתנ"ס הינם לכל תקופת הפעילות.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי, מזומן או בהמחאה לפקודת מתנ"ס רמת הנגב. חברי קיבוצים (משאבי שדה ושדה בוקר) יוכלו להירשם ולשלם באמצעות טופס הרשמה ידני, החתום ע"י האחראי על התחום בקיבוץ.
 • משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה הכולל: רישום פרטי הנרשם ע"ג טופס הרשמה ידני או אינטרנטי ותשלום במחלקת הגבייה.
 • רישום לחוגי אלר"ן מותנה בהתחייבות לתשלום עבור חודש לימוד אחד, ללא החזר כספי גם במקרה של הפסקת השתתפות במהלכו.

עלות הפעילויות

 • העלות המצוינת עבור כל חוג הינה חודשית, הנקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים, על פי רשימת  החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
 • לכל קבוצה יתקיימו מינימום 32 מפגשים שבועיים/64 מפגשים דו שבועיים, במהלך שנת הלימודים.
 • במידה ולא יתקיים מספר מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בחוג

 • לכל נרשם לחוג שנתי, זכות ניסיון בשני השיעורים הראשונים, במידה והחליט לא להמשיך והודיע על כך בכתב למתנ"ס, יוחזר מלוא התשלום.
 • הפסקת השתתפות במהלך שנת הלימודים אפשרית רק באמצעות הגשת בקשה בכתב למזכירות המתנ"ס באמצעות המייל. מסירה בעל פה על הפסקת השתתפות ואו אי הופעה בפעילות, לא תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.
 • עבור החודש בו הופסקה ההשתתפות, ייגבה מחיר מלא.
 • מועד אחרון להגשת בקשת ביטול השתתפות בחוג/ פעילות הינו עד 30.4.22, לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות.          
 • בקורסים וסדנאות קצרים לא יינתן החזר כספי לאחר המפגש השני.
 • לא יינתן החזר כספי עבור ביטול השתתפות רטרואקטיבי.

הנחות

 • לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים יינתנו 10% הנחה לחוג השני (הזול מביניהם).
 • 5% הנחה לאזרח ותיק (כנגד הצגת תעודה) על רישום לחוגי המתנ"ס למעט פעילות שהוגדרה כפעילות  לוותיקים (אין כפל הנחות).

ועדת הנחות

במתנ"ס פועלת ועדת הנחות אשר תפקידה לבחון בקשות להקלות בתשלום. תושב המעוניין לפנות לוועדה יירשם לפעילות, יסדיר את התשלום עבורה ויפנה לוועדה :

לפנייה לחצו כאן >

 • הועדה רשאית לדרוש מסמכים שונים ופגישה עם מבקש הבקשה בטרם תקבל החלטתה.

דגשי נהלי אלר"ן

 • אלר"ן מחויבת בקיום מינימאלי שנתי של 32 שיעורים (למתחילים באוקטובר).
 • פעילות משותפת של אלר"ן (קונצרט, סדנא, פעילויות העשרה וכו') נחשבת כשיעור.
 • היעדרות ביוזמת התלמיד (מכל סיבה) השיעור ייחשב כשיעור שהתקיים, יחד עם זאת ייעשה מאמץ להחזירו (יתבקש סיוע הורים בהסעות על פי צורך).
 • פרישה מחוגי אלר"ן בתחילת השנה תתאפשר לאחר חודש ניסיון אחד בתשלום מלא, גם אם בפועל לא יתקיימו כל השיעורים בחודש זה (הזיכוי הכספי יינתן על יתר השנה).
 • פרישה מחוגי אלר"ן במהלך החודשים נובמבר - מרץ (כולל): יחויבו 4 שיעורים נוספים מרגע הודעת הפרישה.

ביטוח

 • מתנ"ס רמת הנגב אינו מבטח את משתתפי פעילויותיו בביטוח תאונות אישיות.

בדיקות רפואיות לספורטאים

 • ספורטאים המשתתפים בקבוצות תחרותיות מחויבים בביצוע  בדיקה  במכון לרפואת ספורט.
 • הבדיקה תתבצע באופן פרטי. אישור המכון לפעילות ספורט יימסר למאמן הקבוצה או למחלקה לספורט והעשרה- מתנ"ס רמת הנגב.
 • מומלץ לבצע בדיקת רפואית לכל העוסקים בספורט, גם אם אינו תחרותי.

הסדרי נגישות

מתנ"ס רמת הנגב רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל התושבים ובשיפור השירות הניתן לתושבים עם מוגבלות.

המתנ"ס נמצא בתהליך רב שנתי של הנגשה פיזית ושירות עד להנגשת כל השירותים, החוגים והמבנים בהם הם מתנהלים.

בסמוך למבנה המתנ"ס במועצה מספר חניות נכים. הדרך למבנה המתנ"ס נגישה ובמבנה יש שירותי נכים תקניים.

רישום לחוגים או פעילויות מתנ"ס - אם נדרשת התאמת נגישות בחוגים יש לציין זאת בעת מועד ההרשמה.

לפניות בנושא התאמות נגישות ייחודיות בחוגים ובפעילויות ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס בטלפון:

08-6564162, או במייל : matnas@rng.org.il

לבירורים

מחלקת הגבייה: 08-6564121  אורן | orenm@rng.org.ll

משרד המתנ"ס: 08-6564192 | alonam@rng.org.il     
08-6564162 | matnas@rng.org.il