ניתן להרשם לכל החוגים!

הרישום באתר הינו למשלמים בכרטיס אשראי.לתשומת ליבכם המחיר לחוג הוא חודשי , בטרם הרשמתכם לחוג, יש לעיין בסדרים ונהלים לשנה"ל תשפ"ג

לנוחיותכם נפתחו חלונות חדשים : הסעות, לוח חופשות תשפ"ב , סדרים ונהלים , טפסים.
למעוניינים לשלם שלא באמצעות כרטיס אשראי, יש להוריד את טופס הרשמה לחוגי תשפ"ג  למלא ולשלוח למייל orenm@rng.org.il

מידע כללי לנרשם

קטגוריות חוגים