1
האם אתה מתלונן בשמך או בשם מישהו אחר?
2
פרטי המתלונן או התושב שהתלונה מוגשת בשמו
3
פרטי התלונה
4
חתימה

האם אתה מתלונן בשמך או בשם אדם אחר? (חובה) שדה חובה

*במידה והנושא יידון בביה"ש לאחר הגשת טופס זה, יש לדווח על כך מידית באחד מדרכי ההתקשרות המצוינות מטה

Browser not supported

 

 

תלונות בכתב יש להעביר אל הממונה על תלונות הציבור בדרכים הבאות:

1.מכתב לכתובת: מ.א. רמת הנגב ד.נ. חלוצה 85515

2. בפקס: 08-6564100

3. בדוא"ל davidsh@rng.org.il