טבלת אנשי קשר - מי רמת הנגב בע"מ
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
מחלקת גבייה של מי רמת הנגב בע"מ מחלקת גבייה 08-6564179 orenm@rng.org.il
אושרית דימשטיין מנהלת תפעול 08-6557919 050-3960035 08-6557492 mei-r.n@mop-rng.org.il

כיצד משלמים את חשבונות אגרת הביוב ו/או מים?

ניתן לשלם את חשבונות אגרת הביוב בקלות וללא צורך בהמתנה באתר התשלומים EPR.

ניתן לשלם את חשבונות אגרת ביוב בקופת המועצה, בבנק הדואר או בבנקים המסחריים, טלפונית במחלקת הגבייה במספר 08-6564179/121.

 

אגרת ביוב ומים:

מי רמת הנגב  הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת הנגב.

החברה אחראית ומתפעלת את משק הביוב ביישובי המועצה ובכלל זאת שלושה מכוני טיהור שפכים:

 • מכון טיהור בשדה בוקר.
 • מכון טיהור בפתחת ניצנה ליישובי המועצה.
 • מכון טיהור בסמוך לאשלים לטיפול בבסיסי צה"ל ויישובי המועצה.

החברה מספקת מים להרחבה בטללים, לתושבי עזוז ושיזף, לחקלאים לחוות בודדים ועוד.

כל יתר היישובים מקבלים את המים ישירות מחברת 'מקורות' או באמצעות ועדים מקומיים.

 

אגרת ביוב

ע"פ השינויים בתקנות, עודכנו תעריפי אגרת הביוב ושיטת החישוב החל מחודש 01/2015.
חיוב אגרת ביוב נעשה ע"פ צריכות המים, כפי שמדווחים למועצה ע"י ספק המים של הישוב.
חיוב אגרת הביוב למגורים יופעל לפי מנגנון חורף קיץ:
חיוב בתקופת הקיץ (חודשים אפריל – נובמבר) – "מנגנון חורף קיץ":
במידה והצריכות בקיץ גבוהות ממוצע הצריכות בחורף (חודשים דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ), תחושב אגרת הביוב ע"פ הממוצע בחודשי החורף.
במידה והצריכות נמוכות, תחושב ע"פ הצריכה בפועל.

 • מחשבון השקייה – השימוש במחשבון ההשקיה הוא אופציה שניתנה לרשות להחליט ורק במקרה שמנגנון חורף/קיץ אינו משקף את כמויות המים המשמשות להשקיה בגינה ופוגעת בצרכן.

עם אישור ההפחתה מתבטל השימוש במנגנון חורף/קיץ וחיוב אגרת הביוב יהיה לפי צריכת המים הכוללת של הנכס בהפחתת הכמות שחושבה ע"י המחשבון.
לידיעתך, בשימוש במחשבון השקיה מנגנון חורף וקיץ מתבטל.

להורדת טופס מחשבון השקיה לחץ כאן

להורדת טופס ה.ק בבנק לחץ כאן

להורדת טופס ה.ק בכרטיס אשראי לחץ כאן

 

יישובים בהם ספק המים הוא "מי רמת הנגב בע"מ":

 • תעריפי המים למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות מחיר:

כמות מוכרת – כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור, מוכפלת ב- 3.5 מ"ק לנפש בכל חודש ובכל מקרה לא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור לחודש (כמות המתאימה לשתי נפשות). מכיוון שחשבון המים הנו לתקופה של חודשיים, כל נפש תקבל בכל חיוב 7 מטרים מעוקבים בעלות נמוכה עבור חודשיים. על מנת לקבל זכאות להנחה בגין מספר נפשות, יש לדווח לספק המים על מספר הנפשות.

ללא דיווח יחשב ספק המים את כמות הנפשות לפי תעריף ברירת מחדל של 2 נפשות.

כמות נוספת – כל כמות המים הנמכרת מעל 3.5 מ"ק לנפש בחודש ביחידת דיור.

 ליחיד הגר ביחידת דיור – כל כמות מעל 7 מ"ק בחודש (בכל מקרה הספק מעניק 7 מ"ק חודשי בכמות המוכרת לכל יחידת דיור).

 • להורדת טופס הצהרה על מס' הנפשות לצורך עדכון תעריף המים לחץ כאן
 • לנוחיותכם ניתן גם למלא את הטופס בקישור (לחץ כאן) ללא צורך בהדפסה

יש לצרף לטופס צילום ת"ז + ספח לכל המתגוררים הנכס מעל גיל 18.

 • תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים ולא ע"י ספק המים.

תעריפי המים המעודכנים מתוך אתר רשות המים

 

 • נזילות מים

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים שברשותך וכפי שהתבטאה בחשבון המים שנשלח, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל בנכס, יש לבצע הפעולות הבאות:

במידה ומד המים שברשותך מציג קריאה שונה מזו הנקובה בחשבון המים, יש לפנות למחלקת הגבייה של מי רמתה נגב. יש לשים לב למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי הספק.

 

מומלץ לשלול נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס:

 • בשלב ראשון, יש לבדוק האם ישנם סממנים נראים לעין לנזילה. לדוג': רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה.
 • בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים בנכס (לסגור את כל הברזים, מכונת כביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים ממשיך להסתובב.

במידה והמד ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. יש לפנות לאיש מקצוע פרטי ולבצע בדיקה מקיפה של הצנרת הפרטית ולתקן את הנזילה.

צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, יגיש בקשה על גבי טופס הצהרת נזילה ויצרף אליה אסמכתא על תיקון הנזילה.

הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תינתן לכל היותר עבור שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים להכרה בצריכה חריגה כפי שנקבעו באמות המידה לשירות.

את הבקשה ניתן להגיש רטרואקטיבית עד חצי שנה.

טופס בקשה להכרה בנזילה