הגשת ערר

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
במידה ועורך דין מגיש את הערר, הוא יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.
את הערר יש למסור בחמישה עותקים בצירוף תשובת מנהל הארנונה למזכירות ועדת הערר שליד מועצה אזורית רמת הנגב.

כתובת למשלוח דואר :
ועדת הערר שליד המועצה האזורית רמת הנגב
ד.נ חלוצה 8551500

טלפון : 08-6564135
פקס : 08-6564100

 

הגשת ערעור

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת החלטת ועדת הערר למגיש הערר.

 

חברי הוועדה

 

ערר ארנונה – א'

  1. עו"ד מוקי אזולאי – יו"ר
  2. שי זינדרמן
  3. צחי רם

 

ערר ארנונה – ב'

  1. עו"ד ענת אברמסקי – יו"ר
  2. צחי רם
  3. אלון צדוק