נא להקפיד למלא את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות.

האישור תושב ישלח כשבוע מתאריך שליחת הבקשה

0
הקדמה
1
פרטי המבקש/ת
2
פרטי בן/בת זוג
3
ילדים
4
קופת חולים
5
צירוף מסמכים
6
תנאים ואישור

קבלת אישור תושב בדואר אלקטרוני

החל מה-01.01.22 יתאפשר להזמין אישור תושב עבור שנת 2022 באופן מקוון דרך קישור שיפורסם בדף זה, האישור ישלח לתושב במייל עד שבוע מיום הגשת הבקשה .

מי רשאי להזמין באופן מקוון?

 • תושב המתגורר לפחות שנה באחד מישובי המועצה 
 • משלם/ת ארנונה
 • משלם/ת חשבון מים לרשות
 • קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית. תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים 
 • רווק/ה בגיל 25 ומטה אשר רשום/ה בכתובת הוריו

לפני מילוי הטופס יש להכין :

צילום ת.ז. (כולל ספח)

*אישור מגורים ממזכירות הישוב (רביבים/משאבי שדה/שדה בוקר/מחנה טלי/ניצנה)

לנוחותכם מצורפות הנחיות לשם קבלת אישור:

 • האישור יינתן לתושבי המועצה הגרים בישוב מעל שנה
 • חובה להציג תעודת זהות + ספח של מגיש/ת הבקשה. (לא רשיון נהיגה ולא דרכון)
 • האישור יינתן למגיש/ת הבקשה ובנוכחותו/ה
 • לשוכרי דירה להצטייד בצילום של חוזה שכירות

הנחיות לבני זוג הגרים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים):

 • יש להצטייד בתעודות זהות של שני בני הזוג באותה כתובת
 • אישור נסיעה ממקום העבודה
 • במידה ויש ילדים הלומדים במערכת החינוך יש להביא אישור לימודים מאגף החינוך
 • במידה ויש ילדים מתחת לגיל 3 יש להביא כרטיס טיפת חלב

הנחיות לגרושים/ות, פרודים/ות המתגוררים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים):

 • אישור מקופת חולים
 •  אישור נסיעה ממקום העבודה

הנחיות לרווקים בגיל 25 ומעלה המתגוררים בבית ההורים (יתכן וידרשו מסמכים נוספים-במידת הצורך יצטרך התושב לגשת לפקיד שומה של מס הכנסה):

 • אישור מקופת חולים
 •  אישור נסיעה ממקום העבודה

 

 

 

הפרטיות שלך חשובה לנו, ולכן, נתונים שתמסור / תמסרי ויאספו במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו וייעשה בהם שימוש בהתאם לחוק בלבד. את/ה כמובן לא חייב/ת למסור לנו שום פרט מידע והכל נתון לבחירתך והסכמתך בעת ההרשמה. (חובה) שדה חובה

 

 

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
  

 

 

האם יש לך ילדים? (מתחת לגיל 18) (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

 

 

אני הח"מ מבקש/ת בזה מהרשות להמציא לי אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה או סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה - 1985.

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.

Browser not supported

הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה. התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך. לפיכך עליך להציג בפני עובד/ת הרשות בנוסף לתעודת הזהות מסמכים עפ"י הדרישה כגון: חוזה שכירות (כשהדירה אינה בבעלותך), חשבון מים - בו מצויינים פרטי המבקש/ת וכתובת המגורים, סניף קופת חולים אליו את/ה ובני המשפחה משתייכים, וכד'. כל הפרטים הנ"ל נדרשים כחלק מהבקרות שמטרתן הבטחת מתן הנחה במס למי, ורק למי שאמנם זכאי/ת לה. אנו מודים לך על שיתוף הפעולה. לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.

יש לכם שאלות? מוזמנים לפנות למירי: 08-6564152 miri@rng.org.il