פרטי הנכס

פרטי השוכר היוצא/ בעל הנכס (המשכיר)

הצהרת השוכר היוצא/ בעל הנכס

מ"ק
Browser not supported
יש לחתום ידנית בשטח המיועד

פרטי השוכר הנכנס/ בעל הנכס

בהשבת הנכס לבעליו יש לציין את פרטי בעל הנכס

Browser not supported
יש לחתום ידנית בשטח המיועד

יש להוסיף את הקבצים הבאים בטרם שליחת הטופס:

ללא צירוף המסמכים הבאים, ביחד עם מילוי הטופס לא נוכל לטפל בבקשה.