בהתאם למדיניות השקיפות אותה מקדם ראש המועצה אנו שמחים להציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2023

לתקציב המועצה המפורט לחצ/י כאן

לתקציב המתנ"ס המפורט לחצ/י כאן

פאי התקציב לחצ/י כאן

לצפיה בתקציב הועדים לחצ/י כאן

להשתתפות המועצה בתקציבי בתי הספר לחצ/י כאן

להכנסות מארנונה ומקרן הארנונה לפי שנים לחצ/י כאן

לתקציב מחלקות נבחרות  לחצ/י כאן

לתוכניות העבודה במחלקתיות לחצ/י כאן