מצילה- פעילות מניעה

אגף חברה ומניעת פשיעה- מצילה, הנו האגף הממונה על תחום המניעה במשרד לביטחון הפנים. אגף מצילה אשר הוקם לפני עשר שנים מהווה מענה מקדים למדיניות של אכיפת החוק והענישה וייעודו להעלות את הביטחון האישי של התושבים ביישובים. זאת באמצעים שונים כגון הסברה, תכניות ממוקדות לאוכלוסיות ייעודיות, הכשרות והפעלת התושבים למעורבות פעילה ונשיאה באחריות.

פעילות מצילה ברמת הנגב החלה באוגוסט 2010 לאחר מפגש בפורום 'שולחן עגול' בין כל הגורמים העוסקים במישרין ובעקיפין בנושאי מניעה ואכיפה- עם דגש על חינוך, רווחה וגופי הביטחון בראשות ראש המועצה.

 

בין פעילויות מצילה ברמת הנגב:

1. פרויקט בניית אמנה חברתית- בשיתוף מג"ב ("דרום ללא אלימות"), המחלקה לשירותים חברתיים והגורמים החינוכיים.

2. סיירת נוער מתמיד- בשיתוף מג"ב. קבוצת בני נוער המתנדבים במסגרת ה"מתמיד" ויוצאים לסיורים במועצה יחד עם המתנדבים הבוגרים על מנת להעלות את רמת הביטחון האישי של תושבי המועצה. כמו כן הקבוצה זוכה לפעילות חברתית- קבוצתית, המעניקה להם העשרה בנושאים של פעילות שטח, הכנה לצה"ל, הגנה עצמית והעמקה ערכית בקונפליקטים רלוונטיים.

3. הכשרות מקצועיות למדריכי הנוער והילדים בישובים- צוות המדריכים והרכזים בישובי המועצה זוכה אחת לשבועיים להעשרה וללמידה משותפת במסגרת המועצתית. מטרת המפגשים היא להעשיר ולמקצע את הצוותים, להקל את עבודתם של אנשי הצוות וליצור פעילות משותפת.

4. העשרה להורים בישובים (בשיתוף הצוות החינוכי בכל ישוב)- העשרות מקצועיות במגוון נושאים לפי בקשת רכזי החינוך בישובים.

5. סדנאות לילדים ולבני הנוער במגוון נושאים רלוונטיים.

6. תוכנית למניעת סמים ואלכוהול- פעילויות בישובים מלוות באירועי שיא והצגות לגילאי ז-י"ב.

7. צוות חיי לילה- צוות של נציגים מתוך הישובים האחראי על ארגון מסיבות ופעילות תרבות לנוער במועצה.

נעמה עובדיה
רכזת מוגנות קהילתית
08-6564182
050-2161438