מחלקת התברואה במועצה מטפלת בכל נושאי ההדברה במבני ציבור מועצתיים, דיגומי מים וטיפול בבריכות חמצון.

 

במסגרת זו מתבצעות דגימות מים חודשיות בכל ישובי המועצה, וכן טיפולים במוסדות ואזורים ציבוריים נגד מכרסמים, תיקנים, יתושים, זבוב הבית וזבוב החול.

בנוסף, מאתרת מחלקת התברואה ומטפלת גם במפגעי זיהום אויר, מפגעים סביבתיים ומפגעים תברואיים, וכן ומעקב אחר טיפול בפסולת חקלאית על סוגיה (בשיתוף עם פקח האגף).

 

מחלקת התברואה לא מספקת שרות לבתים פרטיים למעט יעוץ, אלא רק למוסדות ואזורים ציבוריים.
חיפוש מדביר מורשה (אתר המשרד להגנת הסביבה)

 

 

בין היתר מחלקת התברואה מספקת שירות לכלל תושבי המועצה בלכידת נחשים.

חשוב מאוד לא לנסות להרוג את הנחש או ללכוד אותו בעצמכם, שימרו על קשר עין וקיראו ללוכד מוסמך.

גלבוע גולן –  לוכד באזור הפתחה בלבד - 052-8039312