שינוי נוהל של “אגף רישוי כלי ירייה”, בתבחין למתן רישיון לכלי-ירייה לתושבי המועצה האזורית רמת-הנגב.

 

השר לביטחון פנים, אישר הכנסת ישובי רמת-הנגב לתבחין “מגורים באזור זכאי”.

המשמעות היא כי כל תושב ברמת-הנגב, העומד בדרישות הסף: כשיר לשאת כלי ירייה, מבחינתה של משטרת ישראל, וכשיר בריאותית, על פי בדיקה רפואית ועמדת משרד הבריאות, רשאי לפנות ל”אגף רישוי כלי ירייה”, מחוז דרום, ולמלא טופס בקשה לרישיון אחזקת נשק.

לנוחיותכם, רצ”ב פרטי דרכי תקשורת עם אגף הרישוי ופרטים על מסמכים נחוצים למילוי טופס הבקשה/

בברכה,
מוטי זנה, קב”ט המועצה

 


 

חוזר של המשרד לביטחון הפנים, אגף רישוי כלי יריה – מחוז דרום, מיום 19.8.2014:

“…לשם הגשת בקשה חדשה בתבחין “מגורים באזור זכאי” הנך נדרש להמציא את המסמכים הבאים:

 1. למלא טופס בקשה + ראיון אישי המצ”ב.
 2. לטופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום ת.ז. כולל ספח.
  • צילום תעודת מילואים/פטור/שירות לאומי.
  • תמונת פספורט אחת.
  • אישור תושב מהרשות המוניציפאלית תקף מה-3 חודשים האחרונים.
  • חוזה שכירות/רכישת הבית בישוב הזכאי.
  • הוכחה על מרכז חיים בישוב הזכאי (צילום חשבונות חשמל, מים, פלא, קופ”ח, HOT , YES וכו’) בתוקף מה-3 חודשים האחרונים.

טופס בקשה לרישיון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים בכתובת: WWW.MOPS.GOV.IL

בסרגל האדום להיכנס לכלי ירייה (בצד שמאל) –> רישיון לאדם פרטי –> בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי –> טופס מודפס למילוי בכתב יד.

 

הגשת הבקשה ניתן לבצע במספר דרכים:

 1. שליחה בדואר-המשרד לביטחון הפנים-מח’ רישוי כלי ירייה ת”ד 589 באר שבע.
 2. שליחה בפקס – 02-5420866
 3. הגשה מרוכזת ע”י המועד שיקבע בישיבה עם הרבש”צים.

בכל שאלה בנושא אחר הקשורה ברישוי כלי ירייה, ניתן לפנות אלינו באמצעות “פניה מקוונת” באתר של משרדנו לפי הכתובת המופיעה לעיל.

בכבוד רב,
סגלית שוורץ, ממונה לרישוי כלי ירייה, מחוז דרום