דוד כהן
רישוי עסקים
08-6564170
050-6568044
08-6564100

תהליך הרישוי הינו תהליך מורכב ולעיתים אף ממושך, מאחר ונדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. ניתן לקצר את התהליך באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של דרישות גורמי הרישוי השונים, אשר יהיו מעורבים ממילא במתן האישורים בדרך לקבלת הרישיון.

בטרם רכישת ו/או שכירת ו/או פתיחת עסק, ולפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, רצוי ומומלץ לפנות למחלקת רישיון עסקים במועצה, ע"מ לקבל מידע מוקדם בכל הנוגע לפתיחת העסק המבוקש.

המועצה האזורית רמת הנגב ו"רשות הרישוי המקומית" יעשו כמיטב יכולתם לסייע לבעלי העסקים כמתחייב בחוק.

יחד עם זאת, המועצה האזורית רמת הנגב ו"רשות הרישוי המקומית" מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רישיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים, ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים וזאת על מנת להגיע בסופו של דבר להנפקת רישיונות עסק והבטחת הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.

הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 אפריל 2021

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים

לתיקון 34 לרישוי עסקים רפורמה (תיקון אחרון 14.06.2022) לחצו כאן

לשירות לעסקים בנושא נגישות בעסקים לחצו כאן.

להצהרת נגישות לעסקים קטנים לחצו כאן.

בכל סתירה או אי-התאמה בין המופיע באתר ללשון החוק, לשון החוק היא הקובעת.