הקהילה היהודית בפאלם ספרינג מצאה ברמת הנגב דמיון רב וכר פעולה נוח לבניית קשרי קהילה עם רמת הנגב . בביקור של מנכ"ל והנשיא לשעבר של הפדרציה . ובביקור נפרד של נשיאת הפדרציה החליטו כולם על ניסיון ליצר קשרי קהילה ומשלחות לרמת הנגב. הסכם רשמי על שותפות ייחתם במהלך 2013 אך כבר עכשיו הקהילה החליטה על תמיכה בשני פרויקטים מרכזיים.

חיזוק קהילתי של תושבי פתחת ניצנה וסיוע למרכז הטיפולי .
אנו מקווים כי במהלך 2012-13 נתחיל לראות פעילות אינטנסיבית של ביקורים משלחות ושיתופי פעולה נוספים חינוכיים ומוסדיים בין הקהילות.