שיתוף פעולה בין הקהילה היהודית בניו מקסיקו ובין רמת הנגב

במרץ 2015 הגיע ראש המועצה האזורית רמת הנגב למקסיקו לפגישה עם נציגי קהילת ניו מקסיקו. בתום הפגישה הוסכם בין הצדדים לייסד שותפות בין קהילת רמת הנגב לבין קהילת יהודי ניו מקסיקו .

לרמת הנגב, המועצה האזורית הגדולה בישראל בשל שיטחה הגדול המשתרע על פני 60 אחוז מהנגב, אתגרים גדולים בפיתוח ההתיישבות החקלאות והגידול הדמוגרפי (הגדלת מספר התושבים היהודים ) בישובים ובקהילות באזור מדברי מרוחק .

קהילת ניו מקסיקו ( אזור מדברי בדרום מערב ארה"ב ) מחפשת הזדמנויות לחיזוק הזיקה הזהות והקשר של היהודים עם היהדות, העם היהודי ומדינת ישראל

לפיכך החליטו שתי הקהילות על שית"פ על פי העקרונות הבאים:

הואיל ושתי הקהילות מחוייבות לחיזוק הזהות היהודית והקשר בין יהודי ישראל והתפוצות , ולחיזוק הקשר למדינת ישראל, כבית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל

הואיל ושתי הקהילות רואות חשיבות בחיזוק הקשרים והזיקה בין יחידים משפחות וקהילות האנשים של שתי הקהילות ובמיוחד בחיזוק הקשרים של הדור הצעיר

הואיל ושתי הקהילות מאמינות כי יש לנקוט יוזמה אקטיבית למען החזון המשותף

מסכימות הקהילות לחזק ולפתח קהילות יהודיות בארץ ובעולם על ידי יצירת מחויבות וקשרים משמעותיים בין חברי הקהילות, המבוססים על עשיה הדדית וחיבור לזהות יהודית משותפת דרך שיתוף בתחומים שונים עליהם יחליטו הקהילות במשותף באמצעות ועדת היגוי משותפת שבה יהיו חברים נציגי שתי הקהילות

במטרה להשיג את היעדים המשותפים שלנו של הבטחת הזהות ,הפיתוח ויצירת איכות חיים עם זהות יהודית ליהודים באשר הם. וזאת באמצעות בקשר אישי, קשר פנים אל-פנים של בני נוער, צעירים ומבוגרים, בעלי מקצוע מתחומים שונים, אנשי חינוך ואחרים,

כל הצדדים מכירים בהזדמנות המיוחדת של יצירת קשרים בין קהילת ניו מקסיקו ובין קהילת רמת הנגב ועל כן הם מכריזים:

  • המטרה הכוללת של היוזמה וההסכם לשיתוף פעולה היא לטפח יחסים בין אישיים בין חברי קהילות ניו מקסיקו לתושבי רמת הנגב בישראל. המטרה המיוחדת של היוזמה והסכם לשיתוף פעולה היא להגביר את התעניינות של קהילת ניו מקסיקו בעם ישראל ולהגביר את מעורבותה הישירה של הקהילה ושל היחידים בחיי יומיום בישראל וברמת הנגב .
  • תוקם ועדת היגוי משותפת לשתי הקהילות שתפקידה לייעץ ולהמליץ על הפרוייקטים והנושאים לשיתוף הפעולה ולחיזוק הקשר והזהות בין האנשים של שתי הקהילות
  • ועדת ההיגוי תהיה מורכבת ממנהיגי ונציגי ציבור מרמת הנגב ומקהילת יהודי ניו מקסיקו